Tuesday, April 16, 2013

Kesah dari Al Quran. (surah 2 ayat 72-73)

Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. 
Maka Kami (Allah) berfirman: "Pukulah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu" (Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup). Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanNya, supaya kamu memahaminya. 

Tafsir Al Quran Bahasa Melayu - Surah Al-Baqarah

Tafsir Al Quran Bahasa Melayu - Surah Al-Baqarah